5 Thay Đổi Quan Trọng Liên Quan Đến Sổ Đỏ Từ 08/02/2021

28/12/2020 03:02

(3)

Ngày 08/02/2021 sắp tới đây là thời điểm có hiệu lực của Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai. Theo Nghị định này; nhiều quy định liên quan đến Sổ đỏ sẽ có sự thay đổi. 

Quy định mới về sổ đỏ 2021. Những thay đổi liên quan đến việc cấp mới/ cấp lại sổ đỏ, thời gian; địa điểm cũng như chi phí làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… sẽ chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, nhiều người sử dụng đất vẫn chưa hiểu rõ; thậm chí không nắm được những thông tin này; tương lai có thể phát sinh những tranh chấp đáng tiếc.

quy định mới sổ đỏ 2021
quy định mới sổ đỏ 2021

1. Thêm cơ quan được quyền cấp, cấp lại, cấp đổi Sổ đỏ

Nghị định 48 quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai; tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi; cấp lại Sổ đỏ ngoài Văn phòng đăng ký đất đai; còn có Chi nhánh văn phòng đất đai.

Trường hợp địa phương đó chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì nơi thực hiện các thủ tục nêu trên là văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh/ huyện. Trong đó:

– Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ xin cấp / cấp đổi / cấp lại sổ đỏ của các tổ chức; cơ sở tôn giáo; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài…

– Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiếp nhận hồ sơ xin cấp / cấp đổi / cấp lại sổ đỏ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Trước đây: Khoản 2 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP chỉ quy định Văn phòng đăng ký đất đai.

2. Quy định mới sổ đỏ 2021 – Dồn điền đổi thửa không còn được cấp đổi Sổ đỏ

Theo quy định cũ, một trong những trường hợp được cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khi thực hiện dồn điền đổi thửa; đo đạc xác định lại diện tích; kích thước thửa đất. Tuy nhiên; từ ngày 8/2 tới đây; dồn điền đổi thửa sẽ được cấp sổ đỏ mới thay vì cấp đổi như trước. Thủ tục xin cấp mới sổ đỏ đất khi dồn điền đổi thửa.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Người sử dụng đất chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm các giấy tờ chính như đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy tờ cá nhân (sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân); sổ đỏ đã cấp, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp đã được công chứng; chứng thực theo quy định của pháp luật…

Bước 2: Người sử dụng đất đem nộp hồ sơ trên tại văn phòng đăng ký đất đai. Cơ quan này sẽ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và tiếp nhận xử lý nếu hồ sơ đầy đủ đúng theo quy định.

Bước 3: Văn phòng đăng ký đất đai chuẩn bị hồ sơ để Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND cấp huyện; cấp sổ đỏ cho người đã thực hiện xong việc dồn điền đổi thửa theo phương án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi có sổ đỏ mới sẽ tiến hành trao cho người sử dụng đất; đồng thời cập nhật, chỉnh lý thông tin vào cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính của địa phương.

Trước đây: Điểm c khoản 1 Điều 76 Nghị định 43 quy định trường hợp trên còn bao gồm “do dồn điền đổi thửa”.

5 thay đổi liên quan đến Sổ đỏ từ 08/02/2021 - quy định mới sổ đỏ 2021 (Ảnh minh họa)
5 thay đổi liên quan đến Sổ đỏ từ 08/02/2021 – quy định mới sổ đỏ 2021 (Ảnh minh họa)

3. Được lựa chọn thời gian, địa điểm làm Sổ đỏ theo nhu cầu

Nghị định 148 đã bổ sung một quy định khá cởi mở liên quan đến thủ tục cấp Sổ đỏ.

Cụ thể: Văn phòng đăng ký đất đai; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai; tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Sổ đỏ theo nhu cầu của người sử dụng đất; chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Thì thời gian; địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục được thực hiện theo thỏa thuận. Tuy nhiên, thời gian thực hiện thủ tục không quá thời gian do UBND cấp tỉnh quy định.

Như vậy, với quy định nêu trên, từ ngày 08/02/2021; người dân có thể làm thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại Sổ đỏ nhanh, tại nhà nếu như có nhu cầu.

4. Làm Sổ đỏ mới khi dồn điền đổi thửa trong trường hợp đất bị thế chấp

Để thực hiện thủ tục xin cấp sổ đỏ mới trong trường hợp này, người sử dụng đất phải nộp bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất; tài sản gắn liền với đất cho văn phòng đăng ký đất đai. Cơ quan này có trách nhiệm thông báo về trường hợp này cho tổ chức tín dụng nơi nhận thế chấp để xác nhận việc đăng ký thế chấp.

Việc trao sổ đỏ mới sẽ được thực hiện đồng thời giữa 3 bên gồm: Văn phòng đăng ký đất đai; người sử dụng đất và tổ chức tín dụng nơi nhận thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Người sử dụng đất sẽ ký và nhận sổ đỏ mới từ Văn phòng đăng ký đất đai để trao cho tổ chức tín dụng nơi đang nhận thế chấp. Đồng thời, tổ chức tín dụng có trách nhiệm trao lại sổ đỏ cũ đang thế chấp cho Văn phòng đăng ký đất đai để quản lý.

Trước đây: Khoản 5 Điều 78 của Nghị định 43 quy định trong trường hợp trên là “cấp đổi Sổ đỏ”.

5. Quy định mới về cơ quan thu hồi Sổ đỏ đã cấp không đúng quy định 2021

Nghị định 148 sửa đổi khoản 4 và khoản 5 Điều 87 của Nghị định 43 về việc thu hồi Sổ đỏ đã cấp không đúng quy định. Trong đó bổ sung một quy định như sau:

Cơ quan có thẩm quyền thu hồi Sổ đỏ trong các trường hợp thu hồi Sổ đỏ theo bản án; quyết định của Tòa án; theo kết luận thanh tra của cơ quan thanh tra; theo thông báo của người sử dụng đất; theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền là cơ quan có thẩm quyền cấp Sổ đỏ tại thời điểm thu hồi Sổ đỏ.

Có thể thấy quy định khá cởi mở này sẽ giúp ích rất nhiều cho người sử dụng đất; chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất; tạo điều kiện để họ thực hiện việc xin cấp sổ đỏ mà không mất quá nhiều công sức; thời gian chờ đợi; đến làm thủ tục tại các cơ quan chức năng như trước đây.

 Ký gửi Nhà Đất | Liên hệ: 0935.955.595 Mr. Nguyên

Batdongsanparadise theo LuatVietNam

Đọc thêm

lên đầu trang