Bán đất xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

• Đất xã ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­✅ Diên Toàn - Diên Khánh ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­○ Diện tích: 826 m² ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­$ 4,5 tỷ

0

Bán đất xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa – Diện tích: 826 m²

  • Địa chỉ: Xã Diên Toàn, Huyện Diên Khánh
  • Diện tích: 826 m²
  • Mục đích: Đất trồng cây lâu năm
  • Giá: 4,5 tỷ

📞 Liên hệ xem đất: Minh Kha – 08 3456 4901

Bán đất xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh
Bán đất xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh
Bán đất Diên Toàn - Diên Khánh
Bán đất Diên Toàn – Diên Khánh
Bán đất Diên Toàn - Diên Khánh - Khánh Hòa
Bán đất Diên Toàn – Diên Khánh – Khánh Hòa
Bán đất xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh - Khánh Hòa
Bán đất xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh – Khánh Hòa
Vị trí đất xã Diên Toàn - Diên Khánh
Vị trí đất xã Diên Toàn – Diên Khánh
Sơ đồ thửa đất xã Diên Toàn huyện Diên Khánh
Sơ đồ thửa đất xã Diên Toàn huyện Diên Khánh
Chứng nhận quyền sử dụng đất xã Diên Toàn - Diên Khánh
Chứng nhận quyền sử dụng đất xã Diên Toàn – Diên Khánh
Xem thêm
Bình Luận
Loading...