Bản Đồ Địa Chính Là Gì? Xin Trích Lục Bản Đồ Ở Đâu?

03/11/2021 03:28

(11)

Bản đồ địa chính chứa đựng nhiều thông tin quan trọng về thửa đất và thông tin đất đai khác. Những vướng mắc liên quan đến bản đồ địa chính như bản đồ địa chính là gì; xin trích lục ở đâu sẽ được làm rõ qua bài viết dưới đây.

Bản đồ trích lục địa chính được nói rõ trong bài viết này, về khái niệm, đặc điểm, nội dung, mục đích; thủ tục xin trích lục địa chính tại địa phương về thửa đất cần tìm hiểu rõ thông tin.

Bản đồ trích lục địa chính - Bất động sản Paradise
Bản đồ trích lục địa chính – Bất động sản Paradise

1. Bản đồ trích lục địa chính là gì?

Bản đồ địa chính là tài liệu, hình thức chứa đựng thông tin về địa chính rất quan trọng. Định nghĩa bản đồ địa chính được quy định rõ tại khoản 4 Điều 3 Luật Đất đai 2013 như sau:

“Bản đồ địa chính là bản đồ thể hiện các thửa đất và các yếu tố địa lý có liên quan; lập theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.”.

Bản đồ địa chính được lập với các tỷ lệ khác nhau gồm: Bản đồ tỷ lệ 1:200, bản đồ tỷ lệ 1:500; bản đồ tỷ lệ 1:1000, bản đồ tỷ lệ 1:2000; bản đồ tỷ lệ 1:5000 và Bản đồ tỷ lệ 1:10000.

Bản đồ địa chính được sử dụng trong công tác quản lý nhà nước về đất đai và được thể hiện qua một số nội dung như sau:

– Thống kê, kiểm kê đất đai theo từng đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn.

– Xác lập, ghi nhận thông tin quyền sử dụng đất đối với từng thửa đất.

– Là căn cứ giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực thi các nội dung quản lý đất đai hoặc nội dung có liên quan như: Xác định nghĩa vụ tài chính, tranh chấp đất đai,…

– Cung cấp thông tin và là cơ sở pháp lý cho các hoạt động có liên quan đến đất đai như: Thừa kế, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, hoạt động kinh doanh bất động sản,…

2. Đặc điểm của bản đồ trích lục địa chính ?

Thứ nhất, đơn vị hành chính để lập bản đồ là xã, phường, thị trấn.

Thứ hai, bản đồ thể hiện từng thửa đất theo mục đích sử dụng và chủ sử dụng; trong trường hợp một chủ sử dụng nhiều thửa đất liền kề thì các thửa đất đó vẫn được thể hiện riêng biệt trên bản đồ địa chính.

Thứ ba, bản đồ địa chính phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận. Việc xác nhận không chỉ có giá trị với chủ sử dụng đất; mà quan trọng hơn chính là giá trị pháp lí của tờ bản đồ.

Về mặt quản lí nhà nước, bản đồ địa chính là cơ sở để triển khai việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; là một trong ba bộ phận hợp thành của hồ sơ địa chính gồm: bản đồ địa chính, sổ sách địa chính và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sổ được lập ra cho từng đơn vị cho các đơn vị xã; phường, thị trấn để ghi người sử dụng đất và các thông tin liên quan về sử dụng đất của người đó.

3. Nội dung của bản đồ trích lục địa chính

Căn cứ khoản 1 Điều 8 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT; các yếu tố nội dung chính thể hiện trên bản đồ địa chính gồm:

– Khung bản đồ.

– Điểm khống chế tọa độ, điểm địa chính, độ cao quốc gia các hạng, điểm khống chế ảnh ngoại nghiệp; điểm khống chế đo vẽ có chôn mốc ổn định.

– Mốc địa giới hành chính, đường địa giới hành chính các cấp.

– Mốc giới quy hoạch; chỉ giới hành lang bảo vệ an toàn các công trình công cộng như giao thông, đê điều, thủy lợi, hệ thống dẫn điện và các công trình công cộng khác.

– Ranh giới thửa đất, loại đất, số thứ tự và diện tích thửa đất.

– Nhà ở, công trình xây dựng khác không phải là nhà ở.

– Các đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất như: Đường giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, suối, sông, kênh, rạch và các yếu tố chiếm đất khác theo tuyến.

– Địa vật (các vật thể tự nhiên hoặc nhân tạo), công trình có giá trị về lịch sử, văn hóa, xã hội và ý nghĩa định hướng cao.

– Dáng đất hoặc điểm ghi chú độ cao.

– Ghi chú thuyết minh.

4. Mục đích của sổ địa chính

Quy định về mẫu sổ địa chính; sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; sổ theo dõi biến động đất đai (Ban hành theo quyết định số 499/QĐ-ĐC ngày 27/7/1995 của Tổng cục Địa chính) thì sổ địa chính được lập ra để đăng ký toàn bộ diện tích đất đai được nhà nước giao quyền sử dụng cho các tổ chức, hộ gia đình; cá nhân và diện tích các loại đất chưa giao; chưa cho thuê sử dụng; làm cơ sở để nhà nước thực hiện chức năng quản lý đất đai theo đúng pháp luật.

Cuối cùng mục đích của sổ địa chính là lưu trữ thông tin về người sử dụng đất trên mảnh đất họ đang sử dụng và trước đó có sử dụng và ghi nhận kết quả đăng ký; làm cơ sở để xác định tình trạng pháp lý, giám sát và bảo hộ các quyền; nghĩa vụ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc người được Nhà nước giao quyền quản lý đất theo quy định của luật đất đai.

5. Xin trích lục bản đồ địa chính ở đâu?

5.1. Trích lục bản đồ địa chính là gì?

Mặc dù pháp luật đất đai không quy định hay giải thích thế nào là trích lục bản đồ địa chính nhưng căn cứ Phụ lục số 13 ban hành kèm theo Thông tư 25/2014/TT-BTNMT có thể hiểu như sau:

Trích lục bản đồ địa chính là hình thức cung cấp, xác thực thông tin thửa đất với các nội dung như:

– Số thứ tự thửa đất; tờ bản đồ số…

– Diện tích (mét vuông).

– Mục đích sử dụng đất.

– Tên người sử dụng đất và địa chỉ thường trú của họ.

– Các thay đổi của thửa đất so với giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất

– Bản vẽ thửa đất gồm thông tin về sơ đồ thửa đất và chiều dài cạnh thửa.

5.2. Thủ tục xin trích lục bản đồ địa chính

Tại Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai theo mẫu số 01/PYC ban hành kèm theo Thông tư 34/2014/TT-BTNMT có nội dung dữ liệu mà người dân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp đó là trích lục bản đồ.

Theo đó, khi người dân có đủ điều kiện và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền sẽ được cung cấp thông tin đất đai nói chung và trích lục bản đồ địa chính nói riêng.

Để có trích lục bản đồ trước tiên phải tại Phiếu yêu cầu theo mẫu số 01/PYC. Tại mẫu này người yêu cầu đánh dấu x vào nội dung “trích lục bản đồ”; nếu cần thông tin khác thì tích vào ô “tất cả thông tin trên”.

Bước 1: Nộp phiếu yêu cầu tại Văn phòng/Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai hoặc UBND cấp xã.

Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết

Khi nhận được phiếu yêu cầu hợp lệ thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

– Cung cấp trích lục bản đồ cho người có yêu cầu.

– Thông báo nghĩa vụ tài chính cho tổ chức, cá nhân (nếu có).

– Nếu từ chối cung cấp thông tin phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lưu ý một số trường hợp không cung cấp thông tin, dữ liệu gồm:

– Phiếu yêu cầu có nội dung không rõ ràng, cụ thể.

– Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin không có chữ ký, tên và địa chỉ cụ thể của cá nhân.

– Mục đích sử dụng dữ liệu không phù hợp theo quy định pháp luật.

– Người yêu cầu không thực hiện nghĩa vụ tài chính (không trả phí nếu thuộc trường hợp phải nộp).

Bước 3. Trả kết quả

6. Thời hạn thực hiện:

– Nếu nhận được yêu cầu trước 15 giờ thì phải cung cấp ngay trong ngày; nếu nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

– Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn được xác định theo thỏa thuận.

Quý khách cần trao đổi thông tin; Tham khảo quy hoạch (Miễn phí); tư vấn pháp lý dự án đầu tư (Căn hộ, Nhà Phố, Đất nền) và các chính sách vay vốn. Vui lòng để lại thông tin vào bên dưới. Bất động sản Paradise Nha Trang sẽ liên hệ ngay khi Quý khách để lại thông tin; hoặc gọi hotline Paradise.

Hotline Bất động sản Paradise0328.856.858

batdongsanParadise theo LuatVietNam

Tên, SĐT, Lời Nhắn

 

Đọc thêm

lên đầu trang