Đất Diên Sơn

Bán đất Thôn Tây 2, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh
09/03/2019 05:30

• Đất xã ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­✅ Thôn Tây 2 – Diên Khánh ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­○ Diện tích: 163,1 m² ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­$ 650 triệu

lên đầu trang