Đất Diên Thạnh

Bán đất thôn Phú Khánh Thượng, xã Diên Thạnh
09/03/2019 04:18

• Đất xã ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­✅ Diên Thạnh – Diên Khánh ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­○ Diện tích: 135,1 m² ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­$ 8.200.000 / m²

lên đầu trang