Điều Kiện Để Chủ Đầu Tư Được Phân Lô Bán Nền

06/05/2020 12:08

(4)

Theo Bộ Xây dựng, đối với các dự án đầu tư phát triển đô thị; pháp luật cũng đã quy định rõ các trách nhiệm cụ thể chủ đầu tư dự án phải thực hiện.

Điều kiện để được phân lô bán nền. Tình trạng phân lô bán nền tràn lan ở nhiều địa phương nhưng việc xử lý của chính quyền còn chưa triệt để; tiềm ẩn những nguy cơ xấu cho thị trường bất động sản và xã hội.

Trong nội dung trả lời kiến nghị của cử tri về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền; Bộ Xây dựng cho biết; tại Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định chi tiết về điều kiện; dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở; để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô; bán nền là phù hợp.

Điều kiện để được phân lô bán nền
Điều kiện để được phân lô bán nền

Quy định Điểm a, Khoản 1 Điều 194 Luật Đất đai

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất; trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc cho thuê; dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê.

a) Đối với các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán tại đô thị; và khu vực quy hoạch phát triển đô thị thì việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở; chỉ được thực hiện khi hoàn thành việc xây dựng nhà ở.

Theo Bộ Xây dựng; đối với các dự án đầu tư phát triển đô thị; pháp luật cũng đã quy định rõ các trách nhiệm cụ thể chủ đầu tư dự án phải thực hiện; bao gồm việc xây dựng các công trình trong dự án theo quy hoạch được duyệt. Năm 2013, căn cứ thực tiễn quản lý phát triển đô thị tại các địa phương; và nhu cầu của người dân khi mua nhà ở tại các dự án đầu tư phát triển đô thị; Chính phủ đã ban hành quy định cho phép người dân có thể tự xây dựng nhà ở trong dự án thay vì chủ đầu tư phải xây dựng.

Tiếp đó, tại Điều 4 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ; về quản lý đầu tư phát triển đô thị quy định; UBND cấp tỉnh quy định cụ thể khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở.

Điều kiện để chủ đầu tư được phân lô bán nền

Đối với các khu vực còn lại; chủ đầu tư dự án đầu tư phát triển đô thị phải xây dựng công trình theo quy hoạch dự án rồi mới tiến hành kinh doanh theo quy định của pháp luật…

UBND cấp tỉnh căn cứ yêu cầu quản lý và hình thành đồng bộ kiến trúc cảnh quan đô thị để xem xét; quyết định khu vực cụ thể được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở. Các điều kiện về chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. Hiện nay; các địa phương vẫn đang áp dụng thực hiện đối với các dự án đầu tư phát triển đô thị.

Đối với kiến nghị về hình thức sử dụng đất đối với dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở; để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê và dự án đầu tư nhà ở để cho thuê quy định tại Khoản 2; Điều 55 Luật Đất đai và Điểm đ; Khoản 1 Điều 56 Luật Đất đai; Bộ Xây dựng cho biết; pháp luật về đất đai hiện hành đã quy định cụ thể 02 trường hợp sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở.

Điều kiện được phân lô bán nền tại khu dân cư

Đối với “khu dân cư để phân lô; bán nền” mà thuộc loại dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê thì thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; nếu “khu dân cư” mà thuộc loại dự án đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê thì thuộc trường hợp Nhà nước cho thuê đất.

Cụ thể, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp tổ chức kinh tế; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê (Khoản 2, 3 Điều 55 Luật Đất đai).

Nhà nước cho thuê đất đối với tổ chức kinh tế; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; doanh nghiệp đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư nhà ở để cho thuê; (Điểm đ, Khoản 1 Điều 56 Luật Đất đai).

Quý khách cần trao đổi thông tin; tư vấn pháp lý dự án đầu tư (Căn hộ, Nhà Phố, Đất nền) và các chính sách vay vốn. Vui lòng để lại thông tin vào bên dưới. Bất động sản Paradise Nha Trang sẽ liên hệ ngay khi Quý khách để lại thông tin; hoặc gọi hotline Paradise – Gặp nhân viên kinh doanh.

Hotline Bất động sản Paradise0328.856.858

 

Tên, SĐT, Lời Nhắn

Batdongsanparadise theo tintucbđs

Đọc thêm

lên đầu trang