Dự Án Khánh Hòa Gỡ Lệnh Tạm Dừng Sau Kết Quả Thanh Tra

08/04/2021 02:33

(0)

Dự Án Khánh Hòa Gỡ Lệnh Tạm Dừng Sau Kết Quả Thanh Tra

Các dự án Nha Trang Khánh Hòa được gỡ lệnh tạm dừng (ảnh minh họa)

Các dự án Nha Trang Khánh Hòa được gỡ lệnh tạm dừng (ảnh minh họa)

lên đầu trang