Dự Kiến Khánh Hòa Là Thành Phố Trực Thuộc Trung Ương

02/03/2021 11:02

(12)

Thành phố trực thuộc trung ương là gì?

Dự kiến tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc trung ương
Dự kiến tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc trung ương

Khánh Hòa có đủ điều kiện trở thành thành phố trực thuộc trung ương hay chưa? Thành phố trực thuộc trung ương là đơn vị hành chính trực thuộc chính quyền nhà nước ở trung ương có các đơn vị trực thuộc là các quận, huyện, thị xã. Thành phố trực thuộc trung ương phải là đô thị loại đặc biệt hoặc đô thị loại I.

Tại Quyết định 241/QĐ-TTg ban hành ngày 24/2/2021; Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 – 2030.

Thành phố trực thuộc trung ương – Khánh Hòa phải đáp ứng những tiêu chuẩn gì?

Tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc trung ương được quy định tại Điều 4 Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, theo đó:

1. Quy mô dân số từ 1.500.000 người trở lên.

2. Diện tích tự nhiên từ 1.500 km2 trở lên.

3. Đơn vị hành chính trực thuộc:

a) Số đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc có từ 11 đơn vị trở lên;

b) Tỷ lệ số quận trên tổng số đơn vị hành chính cấp huyện từ 60% trở lên.

4. Đã được công nhận là đô thị loại đặc biệt hoặc loại I; hoặc khu vực dự kiến thành lập thành phố trực thuộc trung ương đã được phân loại đạt tiêu chí của đô thị loại đặc biệt hoặc loại I.

5. Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội đạt quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết này.

Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc trung ương

Theo Danh mục đô thị thực hiện phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 – 2025 và giai đoạn 2026 – 2030 ban hành kèm theo Quyết định 241, tại Hà Nội, các huyện: Hoài Đức, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Đan Phượng dự kiến thành lập quận.

Khánh Hòa sẽ trở thành TP trực thuộc trung ương trong tương lai
Khánh Hòa sẽ trở thành TP trực thuộc trung ương trong tương lai

Ngoài ra, đáng chú ý dự kiến Việt Nam sẽ có 3 tỉnh là thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Bắc Ninh; Thừa Thiên Huế; Khánh Hòa.

Dự kiến sẽ có 3 tỉnh là thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Bắc Ninh; Thừa Thiên Huế; Khánh Hòa.

Thực hiện theo đúng kế hoạch 

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì; phối hợp với các bộ, ngành và UBND các tỉnh; TP trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện phân loại đô thị theo Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 – 2030; rà soát công tác quy hoạch đô thị, hướng dẫn các địa phương lập đề án phân loại đô thị; tổ chức thực hiện thẩm định; công nhận loại đô thị hoặc thẩm định trình cấp có thẩm quyền công nhận loại đô thị theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình thực hiện; định kỳ kiểm tra, rà soát, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tích hợp kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 – 2030 trong quá trình tổ chức lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia; điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị quốc gia đảm bảo phát triển hệ thống đô thị toàn quốc thống nhất qua các thời kỳ.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng giao Chủ tịch UBND các tỉnh; TP trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức rà soát, thực hiện phân loại đô thị trên địa bàn đáp ứng quy định của pháp luật về phân loại đô thị và Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 – 2030.

Thành Phố trực thuộc trung ương đảm bảo về kinh tế

Đối với các đô thị mới thành lập hoặc đã thực hiện sắp xếp sáp nhập đơn vị hành chính đô thị thì thực hiện rà soát điều chỉnh quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị; đầu tư phát triển đô thị đảm bảo tiêu chí phân loại đô thị; đánh giá phân loại lại để kiểm soát chất lượng đô thị.

Nghiên cứu, tích hợp kế hoạch thực hiện phân loại đô thị giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn vào Quy hoạch tỉnh, Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh. Đối với đơn vị hành chính dự kiến tiếp tục thực hiện sắp xếp sáp nhập giai đoạn 2019 – 2021 và giai đoạn 2022 – 2030 phải đảm bảo sự phù hợp về Quy hoạch; Chương trình phát triển đô thị, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và hiệu quả kinh tế của địa phương.

Mua bán – Tư vấn – Ký gửi nhà đất || Hotline: 0935.955.595 Mr. Nguyên

BatdongsanParadise theo NguonTongHop

Tên, SĐT, Lời Nhắn

Đọc thêm

lên đầu trang