Gia Hạn Thời Gian Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất – 2020

10/04/2020 04:57

(0)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất. Theo đó, Nghị định quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất.

Gia hạn nộp tiền thuế và tiền thuê đất năm 2020 là động thái Nhà nước đang hỗ trợ các doanh nghiệp, cá nhân, cửa hàng cùng nhau vượt qua mùa dịch covid – 19. 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn c Luật Qun lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, b sung một s điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật sửa đi, bổ sung một số điều của các Luật Về thuế ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, b sung một s điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Gia hạn nộp tiền thuế 2020
Gia hạn nộp tiền thuế 2020

Đối tượng áp dụng – Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân

1. Gia hạn nộp thuế 2020 áp dụng cho các hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế sau:

 • a – Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản;
 • b – Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;
 • c – Xây dựng.

2. Gia hạn nộp thuế 2020 áp dụng cho các hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế như:

 • a – Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản;
 • b – Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch;
 • c – Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim…

3. Nghị định còn áp dụng cho các hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp:

 • a – Hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm; DN nhỏ và siêu nhỏ;
 • b – Hỗ trợ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là DN, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Gia hạn thi hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2020

1. Thuế đối với số thuế GTGT

Phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6-2020 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo tháng) và kỳ tính thuế quý I; quý II/2020 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý) của các DN, tổ chức nêu trên. Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

 • Thời hạn nộp thuế GTGT tháng 3 năm 2020 chậm nhất là 20/09/2020.
 • Thời hạn nộp thuế GTGT tháng 4 năm 2020 chậm nhất là 20/10/2020.
 • Thời hạn nộp thuế GTGT tháng 5 năm 2020 chậm nhất là 20/11/2020.
 • Thời hạn nộp thuế GTGT tháng 6 năm 2020 chậm nhất là 20/12/2020.
 • Thời hạn nộp thuế GTGT quý 1 năm 2020 chậm nhất là 30/09/2020.
 • Thời hạn nộp thuế GTGT quý 2 năm 2020 chậm nhất là 30/12/2020.

2. Đối với thuế TNDN

Việc gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 và số thuế TNDN tạm nộp quý I, quý II của kỳ tính thuế năm 2020 của DN, tổ chức là người nộp thuế TNDN thuộc đối tượng áp dụng nghị định này. Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

3. Đối với thuế GTGT

Thuế TNCN của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, nghị định quy định gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020 chậm nhất vào ngày 31-12-2020.

4. Đối với tiền thuê đất

nghị định nêu rõ, gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của DN, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng áp dụng nghị định này đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định, Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 5 tháng kể từ ngày 31/05/2020.
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 08-04-2020

Đọc thêm

lên đầu trang