Hướng Dẫn Quy Trình Định Giá Thu Hồi Đất Và Thủ Tục Giấy Tờ

07/11/2020 08:48

(1)

Giải pháp cho nông dân có đất bị thu hồi theo quy hoạch sử dụng đất ? Thực tiễn áp dụng pháp luật về điều kiện thu hồi sổ đỏ ? Quy trình định giá thu hồi đất và thủ tục giấy tờ và các vấn đề khác liên quan.

Định giá thu hồi đất và thủ tục căn cứ vào giá đất 05 năm định kỳ; phương pháp định giá đất và khung giá đất theo quy định thì Giá đất cụ thể được sử dụng để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

Thủ tục và định giá đất bị thu hồi (Ảnh minh họa)
Thủ tục và định giá đất bị thu hồi (Ảnh minh họa)

1. Thu hồi đất là gì?

Thu hồi đất là việc Nhà nước ra quyết định hành chính để thu lại quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất đã giao cho tổ chức; Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lí theo quy định của Luật đất đai.

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn tạm thời quy trình thực hiện tổ chức công tác định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Quy định pháp luật về thu hồi đất:

Theo Điều 16 Luật đất đai năm 2013, Nhà nước thu hồi đất trong các trường hợp:

Điều 16. Nhà nước quyết định thu hồi đất, trưng dụng đất

1. Nhà nước quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;

b) Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai;

c) Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

2. Nhà nước quyết định trưng dụng đất trong trường hợp thật cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai

2. Bồi thường thiệt hại do thu hồi đất là gì?

Khái niệm bồi thường thiệt hại do thu hồi đất là quyền của chủ thể đang sử dụng đất bị thu hồi nhằm bù đắp thiệt hại về vật chất cho người sử dụng đất trong trường hợp bị thu hổi đất để chuyển sang sử dụng vào mục đích khác hoặc vì nhu cầu của nhà nước và xã hội.
Bồi thường nhà đất sau khi bị thu hồi
Bồi thường nhà đất sau khi bị thu hồi
Các trường hợp thu hồi đất đang sử dụng không được bồi thường:
  • Sử dụng đất không đúng mục đích, không hiệu quả;
  • Đất lấn chiếm không đúng thẩm quyền;
  • Đất không có người thừa kế, chủ sở hữu;
  • Chủ đất tự nguyện trả lại cho cơ quan chức năng;
Trường hợp thu hồi đất đang sử dụng được bồi thường:

Đất đang sử dụng mà chủ sở hữu có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) khi thu hồi sẽ được bồi thường. Chủ sở hữu bị thu hồi đất nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng; nếu không có đất thì bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm có quyết định.

Mặt khác:

UBND cấp tỉnh lập kế hoạch và thực hiện các dự án tái định cư trước khi thu hồi để bồi thường bằng nhà ở, đất ở cho những người bị thu hồi đất ở phải di chuyển chỗ ở. Trường hợp không có khu TĐC thì người bị thu hồi sẽ được bồi thường bằng tiền và được ưu tiên mua hoặc thuê nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước đối với khu vực đô thị; bồi thường bằng đất ở đối với khu vực nông thôn.

Trường hợp giá trị quyền sử dụng đất ở bị thu hồi lớn hơn đất ở được bồi thường thì người bị thu hồi đất được bồi thường bằng tiền đối với phần chênh lệch đó. Ngoài ra còn có hộ gia đình, cá nhân đang kinh doanh, sản xuất thì sẽ được nhà nước hỗ trợ ổn định đời sống, đào tạo chuyển đổi ngành nghề; bố trí công việc mới.

2. Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thế nào ?

Giấy tờ thủ tục cần chuẩn bị

  • Bước 1: cần chuẩn bị hồ sơ định giá đất cụ thể, gồm: Xác định mục đích, thời gian thực hiện, diện tích khu đất định giá; chuẩn bị hồ sơ khu đất cần định giá.
  • Bước 2: điều tra, tổng hợp thông tin thị trường về thửa đất.
  • Bước 3:  đề xuất phương án hệ số điều chỉnh giá đất kèm theo báo cáo thuyết minh.
  • Bước 4: UBND các huyện, thị xã, thành phố gửi tài liệu về Sở Tài nguyên – Môi trường gồm: Tờ trình hoặc văn bản đề nghị xác định giá đất; bản đồ phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; bảng thống kê các thửa đất cần xác định giá đất; khu vực, số lô dự kiến bố trí tái định cư cần xác định giá đất cụ thể; các biểu mẫu điều tra; dự thảo phương án và báo cáo thuyết minh xây dựng phương án; các tài liệu hồ sơ đảm bảo tính pháp lý khi tiến hành thu hồi đất.

Điều 106. Đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất; chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

3. Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây:

a) Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp;

b) Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp;

c) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

d) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất; không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp; không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai; trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Theo đó, Sở Tài nguyên – Môi trường yêu cầu các địa phương thực hiện từng bước khi tổ chức định giá đất để đảm bảo tính thống nhất, đảm bảo tiến độ.

Tư vấn – Mua bán – Ký gửi BĐS Khánh Hòa| Liên hệ: 0935.955.595 Mr. Nguyên

Batdongsanparadise theo LuatVietNam

Tên, SĐT, Lời Nhắn

Đọc thêm

lên đầu trang