Khánh Hòa: Điều Chỉnh Quy Hoạch Thành Phố Phía Tây Nha Trang

12/10/2020 11:27

(7)

Phát triển kinh tế – xã hội huyện Diên Khánh phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Khánh Hòa và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

Quy hoạch mở rộng thành phố Nha Trang đến 2040. UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai Quyết định số 1456 ngày 25-9 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040.

Quy hoạch Nha Trang đến 2040
Quy hoạch Nha Trang đến 2040

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng căn cứ Quyết định số 1456 để tham mưu triển khai thực hiện đồ án theo đúng quy định của pháp luật; đẩy nhanh tiến độ các công việc có liên quan để đảm bảo tuân thủ thời gian hoàn thành đồ án không quá 12 tháng kể từ khi nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

Ngoài ra, Sở Xây dựng sớm chủ trì; phối hợp với UBND TP. Nha Trang và các cơ quan; đơn vị liên quan xây dựng, thống nhất kế hoạch triển khai đồ án, bao gồm: Nội dung công việc từ sau khi phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đến khi đồ án được phê duyệt; thời gian bắt đầu và thời gian hoàn thành từng công việc; trách nhiệm; thẩm quyền của các cơ quan; đơn vị có liên quan… Sau khi thống nhất; Sở Xây dựng gửi kế hoạch cho tất cả các cơ quan; đơn vị có liên quan biết để phối hợp thực hiện; đồng thời gửi UBND tỉnh thay cho báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 20-10.

Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch mở rộng Nha Trang đến 2040

Tiếp tục phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực; phát triển kinh tế theo cơ cấu công nghiệp; xây dựng – thương mại, dịch vụ – nông, lâm, thủy sản; phấn đấu xây dựng huyện Diên Khánh thành thị xã Diên Khánh trước năm 2020 và phát triển thành quận Diên Khánh khi Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương với tính chất là một trong những trung tâm văn hóa – lịch sử; sinh thái nhân văn và sinh thái nông nghiệp của tỉnh; có vai trò hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển của khu vực phía Tây tỉnh.

Tạo sự chuyển biến đồng bộ để văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ; nguồn nhân lực; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh.

Những lý do điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2040 là cần thiết.

Theo báo cáo của đơn vị tư vấn tại hội nghị; phạm vi nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang có tổng diện tích khoảng 26.547ha, bao gồm: Thành phố Nha Trang hiện nay với tổng diện tích tự nhiên 25.260ha và khoảng 1.287ha thuộc 02 xã Diên AnDiên Toàn của huyện Diên Khánh.

Mục tiêu quy hoạch đến năm 2040: Phát triển đô thị là trung tâm vùng kinh tế phát triển năng động, là đô thị du lịch đẳng cấp quốc tế phát triển bền vững, phát triển đô thị thông minh trong các lĩnh vực mũi nhọn; là đô thị kinh tế động lực đầu tàu của quốc gia, một trong những trung tâm kinh tế của khu vực và Đông Nam Á; là trung tâm du lịch, thương mại tài chính, dịch vụ, du lịch tầm vóc quốc tế; trung tâm đào tạo, y tế; bảo tồn cảnh quan và đô thị có năng lực thích ứng biến đổi khí hậu…

Công văn điều chỉnh quy hoạch mở rộng phía Tây Nha Trang

Quy hoạch mở rộng thành phố phía Tây Nha Trang
Quy hoạch mở rộng thành phố phía Tây Nha Trang

Quý khách cần trao đổi thông tin, tư vấn pháp lý và các chính sách vay vốn các dự án đất xã  Diên An, Diên Toàn, Diên Thạnh, Diên Lạc, Diên Phước, Diên Phú, Suối Hiệp, Diên Điền và Diên Sơn huyện Diên Khánh. Vui lòng để lại thông tin vào bên dưới. Bất động sản Paradise Nha Trang sẽ liên hệ ngay khi Quý khách để lại thông tin.

Hotline Paradise: 0935.955.595 Mr. Nguyên

Tên, SĐT, Lời Nhắn

Đọc thêm

lên đầu trang