Tiến độ công trường Khu đô thị Lê Hồng Phong II tháng 4/2017

26/05/2017 01:11

(0)

Hình ảnh tiến độ hoàn thiện hạ tầng hiện tại của KĐT Lê Hồng Phong 2 (tháng 4/2017). Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật sớm nhất tiến độ xây dựng của KĐT.

Đường số 10
Đường số 11
Đường số 12
Đường số 12
Đường số 12
Đường số 12A
Đường số 8
Đường số 7
Đường số 7
Đường số 3
Đường số 2
Đường số 2
Đường số 3A
Đường số 3B
Đường số 20
Đường số 19
Đường số 1B
Đường số 2B
Đường số 2C

Đọc thêm

lên đầu trang