Mua Một Ngôi Nhà Phải Chi Trả Bao Nhiêu Loại Thuế Phí?

25/03/2020 11:00

(5)

Người mua phải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính với cơ quan nhà nước khi giao dịch nhà đất, cụ thể là nộp các loại thuế, phí như sau.

Lệ phí mua nhà cần đóng để hoàn tất giao dịch bất động sản; người bán hoặc người mua phải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính với cơ quan nhà nước. Dưới đây là toàn bộ những khoản tiền phải nộp của người mua nhà, đất.

Lệ phí mua nhà trước bạ là gì? 

 

BatdongsanParadise theo PL

Đọc thêm

lên đầu trang