Khi đề nghị cấp sổ đỏ, người dân cần nộp hồ sơ đúng nơi quy định, nếu không sẽ bị trả lại hồ sơ và mất thời gian.

18/12/2020 10:06

(0)

Khi đề nghị cấp sổ đỏ, người dân cần nộp hồ sơ đúng nơi quy định, nếu không sẽ bị trả lại hồ sơ và mất thời gian.

Khi đề nghị cấp sổ đỏ, người dân cần nộp hồ sơ đúng nơi quy định, nếu không sẽ bị trả lại hồ sơ và mất thời gian.

Khi đề nghị cấp sổ đỏ, người dân cần nộp hồ sơ đúng nơi quy định, nếu không sẽ bị trả lại hồ sơ và mất thời gian.

lên đầu trang