Phê Duyệt Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Đường Tỉnh Lộ 3

30/03/2020 02:03

(5)

Tổng chiều dài xây dựng tuyến Tỉnh lộ 3 dài 12km, gồm 3 đoạn: đoạn 1 từ UBND xã Phước Đồng đến ngã tư nghĩa trang Phước Đồng dài 3,43km; đoạn 2 từ ngã tư nghĩa trang Phước Đồng đến Quốc lộ 1 dài 9,65km; đoạn 3 từ ngã tư nghĩa trang Phước Đồng nối đường Phong Châu dài 1km. 

Đường tỉnh lộ 3 được phê duyệt nhằm khớp nối các trục đường chính; đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật – xã hội khu vực, hoàn chỉnh hệ thống giao thông kết nối liên vùng, khu vực; giải quyết các vấn đề lưu lượng giao thông hiện tại và hướng đến tương lai; góp phần chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh

Thông tin về dự án

Tên dự án Đường tỉnh lộ 3
Địa điểm dự án Thành phố Nha Trang và huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa.
Tổng mức đầu tư 340.750.000.000 đồng
Nguồn vốn đầu tư Ngân sách tỉnh (tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất 3,36 ha tại khu Kho cảng Bình Tân, thành phố Nha Trang).


Mục tiêu của dự án

Cụ thể hóa một phần đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang giai đoạn đến năm 2025.
Là tuyến đường kết nối các khu công nghiệp Trảng É; khu công nghiệp Suối Dầu với thành phố Nha Trang; góp phần phát triển cơ sở hạ tầng phía Nam thành phố Nha Trang.

Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 313 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 142 tỷ đồng; chi phí xây dựng và thiết bị gần 110 tỷ đồng, còn lại là chi phí dự phòng, tư vấn, lãi vay…

Quyết định phê duyệt dự án Đầu tư Xây dựng đường tỉnh lộ 3

UBND tỉnh nhận được văn bản số 615/ SGTVT – QLCL & TGT ngày 12/03/2020 của Sở Giao Thông vận tải báo cáo việc kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện Dự án đường tỉnh lộ 03; văn bản số 797/STNMT – CCQLĐĐ – GĐBTTĐC ngày 09/03/2020 của sở Tài Nguyên và Môi trường báo cáo về việc xác định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án đường tỉnh lộ 3. Sau khi xem xét; UBND tỉnh có ý kiến như sau.

Đẩy nhanh tiến độ thi công làm đường tỉnh lộ 3
Đẩy nhanh tiến độ thi công làm đường tỉnh lộ 3
Quyết định phê duyệt đường tỉnh lộ 3 Nha Trang
Quyết định phê duyệt đường tỉnh lộ 3 Nha Trang

Các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ văn bản này để phối hợp triển khai thực hiện.

Dự kiến thi công đường tỉnh lộ 3 Nha Trang

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh cho biết; căn cứ hiện trạng tuyến đường; đoạn 1 dài 3,43km có thể triển khai thi công được ngay vì phần lớn đoạn này chỉ sửa chữa; mở rộng trên nền đường hiện trạng nên không phải chờ thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng. Ban kiến nghị UBND tỉnh xem xét sớm bố trí nguồn vốn một phần để triển khai công tác lựa chọn nhà thầu và thi công ngay trong quý II.
Đường xuống cấp trầm trọng
Đường xuống cấp trầm trọng
Để Tỉnh lộ 3 sớm được triển khai thi công trong quý II; sở kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét sử dụng tạm các nguồn vốn khác để bố trí vốn thực hiện dự án trong khi chờ thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại kho cảng Bình Tân. Có như vậy, chủ đầu tư mới có thể sớm triển khai được công tác lựa chọn nhà thầu và thi công công trình. Song song đó, UBND TP. Nha Trang và huyện Cam Lâm cũng cần khẩn trương lập dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án Tỉnh lộ 3 qua địa bàn, trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định”, ông Nguyễn Văn Dần – Giám đốc Sở Giao thông vận tải nói.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có Công văn số 2634/UBND-XDNĐ gửi các Sở; ngành liên quan về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư Dự án đường Tỉnh lộ 3.

BatdongsanParadise theo báo Khánh Hòa

Đọc thêm

lên đầu trang