Phê Duyệt Quy Hoạch TP Nha Trang Mang Tầm Vóc Đông Nam Á

30/09/2020 04:58

(5)

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040. Quy hoạch nhằm nâng cao vị thế thương hiệu quốc tế của thành phố du lịch nghỉ dưỡng, bước đầu trở thành một thành phố thương mại tài chính tầm vóc quốc gia và khu vực Đông Nam Á.

Phê duyệt quy hoạch thành phố Nha Trang và định hướng mục tiêu đến năm 2040. Trở thành thành phố Thương Mại Tài Chính tầm vóc Đông Nam Á.

Thủ Tướng Phê Duyệt Quy Hoạch Nha Trang Khánh Hòa

Phạm vi nghiên cứu có tổng diện tích đất tự nhiên 26.547Ha, bao gồm: TP. Nha Trang hiện nay với tổng diện tích tự nhiên 25.260Ha và khoảng 1.287Ha thuộc 2 xã Diên An và Diên Toàn của huyện Diên Khánh. Quy mô đến năm 2030, TP. Nha Trang có tổng dân số khoảng 630.000 đến 640.000 người, đến năm 2040 có tổng dân số khoảng 750.000 đến 780.000 người. Quy mô đất xây dựng đô thị khu vực nội thành đến năm 2030 khoảng 5.700Ha đến 7.800Ha, trung bình 110m2 đến 130m2/người; đến năm 2040 khoảng 7.500Ha đến 8.500Ha, trung bình khoảng 110m2 đến 130m2/người.

Quyết định của Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa phải rà soát tổng thể về nội dung quy hoạch chung đã được phê duyệt năm 2012 trên cơ sở đánh giá tình hình thực tiễn phát triển của TP. Nha Trang; đồng thời đánh giá các quy hoạch trên địa bàn thành phố đã được lập và phê duyệt; rà soát định hướng phát triển không gian đô thị, quy hoạch sử dụng đất; việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật và xã hội của thành phố.

Bên cạnh đó, cần rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các dự án đã có quy hoạch chi tiết, hoặc có chủ trương đầu tư, đặc biệt là các khu vực núi Chín Khúc, phía bắc vịnh Nha Trang. Tỉnh cũng cần xây dựng tiêu chí để xác định các quy hoạch chi tiết, dự án tiếp tục triển khai và đề xuất các giải pháp xử lý đối với các quy hoạch chi tiết, dự án dừng thực hiện nhằm tăng quỹ đất phục vụ phát triển du lịch.

UBND tỉnh phải dự báo các nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới; đảm bảo định hướng phát triển hài hòa với yêu cầu chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển; phát triển thành phố thông minh; đề xuất các giải pháp chiến lược để khắc phục các tồn tại; bất cập về quá tải hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội; đặc biệt là khu vực ven biển; đề xuất các giải pháp cụ thể về kiểm soát phát triển không gian đô thị; công trình cao tầng; bố trí các không gian công cộng cho dân cư đô thị và khách du lịch.

Theo quy hoạch thành phố Nha Trang sẽ được mở rộng về hướng tây
Theo quy hoạch thành phố Nha Trang sẽ được mở rộng về hướng tây

Khi lập quy hoạch trình Bộ Xây dựng thẩm định, UBND tỉnh phải đánh giá xu thế phát triển của chuỗi đô thị ven biển tại miền Trung đối với quy hoạch và phát triển của TP. Nha Trang; đồng thời đánh giá hiện trạng phát triển kinh tế thành phố thông qua các chỉ số kinh tế đô thị, đánh giá tổng hợp và lựa chọn quỹ đất phát triển, tái phát triển đô thị.

Đối với hạ tầng kỹ thuật, phải xác định những vấn đề còn tồn tại để đáp ứng tiêu chuẩn đô thị loại 1. Khi lập quy hoạch cần xác định tầm nhìn; mục tiêu phát triển đô thị để đề xuất các kịch bản có tính khả thi về phát triển du lịch, đô thị, thương mại dịch vụ – hàng hải; đảm bảo ổn định và bền vững lâu dài. Tỉnh phải xác định xây dựng và phát triển Nha Trang trở thành thành phố có thương hiệu quốc tế; nâng cao năng lực cạnh tranh đô thị dựa trên các thế mạnh mũi nhọn hiện có.

Mục tiêu đến năm 2040, quy hoạch thành phố Nha Trang

Sẽ nâng cấp chất lượng không gian và du lịch đô thị, hấp dẫn các nhà đầu tư du lịch đẳng cấp quốc tế, đa dạng hóa sản phẩm du lịch; khai thác bền vững tài nguyên du lịch hiện có, với nét nổi bật đặc hữu là chuỗi không gian ven biển, không gian đảo; bán đảo và không gian sinh thái; tiến tới nâng cao vị thế thương hiệu quốc tế của thành phố du lịch nghỉ dưỡng biển, bước đầu trở thành thành phố thương mại tài chính tầm vóc quốc gia và khu vực Đông Nam Á.

Tư vấn, Ký gửi & tình hình thị trường BĐS Nha Trang: 0935.955.595 Mr. Nguyên

Đất xã Phía Tây Nha Trang, Diên KHánh

Batdongsanparadise theo baokhanhhoa

Tên, SĐT, Lời Nhắn

Đọc thêm

lên đầu trang