Phí Thẩm Định Hồ Sơ Cấp Sổ Đỏ Tỉnh Khánh Hòa

27/04/2020 12:07

(2)

Phí thẩm định hồ sơ cấp Sổ đỏ là một trong những khoản tiền mà người sử dụng đất phải nộp khi làm Sổ đỏ bên cạnh các khoản tiền khác như tiền sử dụng đất (nếu thuộc trường hợp phải nộp), lệ phí trước bạ, lệ phí cấp Giấy chứng nhận.

Phí thẩm định hồ sơ sổ đỏ Khánh Hòa cập nhật mới nhất. Căn cứ quy mô diện tích của thửa đất; tính chất phức tạp của từng loại hồ sơ, mục đích sử dụng đất và điều kiện cụ thể của địa phương để quy định mức thu phí cho từng trường hợp.

Phí Thẩm Định Hồ Sơ Cấp Sổ Đỏ Tỉnh Khánh Hòa
Phí Thẩm Định Hồ Sơ Cấp Sổ Đỏ Tỉnh Khánh Hòa

Phí thẩm định hồ sơ cấp Sổ đỏ là gì?

Theo điểm i khoản 1 Điều 5 Thông tư 85/2019/TT-BTC, phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khoản thu đối với công việc thẩm định hồ sơ; các điều kiện cần và đủ đảm bảo việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bao gồm cấp, cấp đổi; cấp lại Giấy chứng nhận và chứng nhận biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp) theo quy định của pháp luật.

Phí thẩm định hồ sơ cấp Sổ đỏ Khánh Hòa

Căn cứ: Nghị quyết 14/2016/NQ-HĐND

Nội dung

Mức thu (đồng/hồ sơ)

1. Thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất làm nhà ở; công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền.
Đất nội thành, nội thị, thị trấn

600.000

Đất thuộc các xã khu vực đồng bằng

400.000

Đất thuộc các xã khu vực miền núi

200.000

2. Thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh
Đất được giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông – lâm – thủy sản
Diện tích đất dưới 2.000 m2

400.000

Diện tích đất từ 2.000 m2 đến dưới 5.000 m2

600.000

Diện tích đất từ 5.000 m2 đến dưới 10.000 m2

800.000

Diện tích đất từ 10.000 m2 đến dưới 15.000 m2

1.000.000

Diện tích đất từ 15.000 m2 trở lên

1.200.000

Đất được giao, công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, thương mại dịch vụ và đất được giao cho dự án phát triển nhà ở
Diện tích đất dưới 2.000 m2

1.000.000

Diện tích đất từ 2.000 m2 đến dưới 5.000 m2

2.000.000

Diện tích đất từ 5.000 m2 đến dưới 10.000 m2

3.000.000

Diện tích đất từ 10.000 m2 đến dưới 15.000 m2

4.000.000

Diện tích đất từ 15.000 m2 trở lên

5.000.000

Thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích khác ngoài hai nhóm 1 và 2 nêu trên

500.000

3. Thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi chuyển quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất
Đối với hộ gia đình, cá nhân
Khu vực các phường

600.000

Khu vực khác

600.000

Đối với tổ chức

600.000

4. Cấp đổi, cấp lại, Cấp lần đầu do biến động, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận
Trường hợp chỉ chứng nhận quyền sử dụng đất (không có nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất)
Đối với hộ gia đình, cá nhân
– Khu vực các phường

100.000

– Khu vực khác

100.000

Đối với tổ chức

200.000

Trường hợp chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Đối với hộ gia đình, cá nhân
– Khu vực các phường

200.000

– Khu vực khác

100.000

Đối với tổ chức

300.000

 

Batdongsanparadise theo PL

Quý khách cần trao đổi thông tin. Mua bán – Tư Vấn – Ký gửi. Vui lòng để lại thông tin vào bên dưới. Bất động sản Paradise Nha Trang sẽ liên hệ ngay khi Quý khách để lại thông tin; hoặc gọi hotline Paradise – Gặp nhân viên kinh doanh.

Tên, SĐT, Lời Nhắn

Đọc thêm

lên đầu trang