Rà Soát Lại Phụ Lục Giá Đất Tỉnh Khánh Hòa Đến 2024

11/06/2020 04:03

(3)

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) cùng các địa phương trong tỉnh Khánh Hòa đang rà soát lại phụ lục Bảng giá đất vì phát hiện có sai sót sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định Bảng giá đất định kỳ 05 năm, giai đoạn 2020 – 2024.

Phụ lục bảng giá đất Khánh Hòa có sai sót nên tiến hành điều chỉnh kịp thời. Theo lãnh đạo Sở TN-MT, trong quá trình kiểm tra để chuẩn bị đăng Công báo tỉnh theo quy định. Có 3 đơn vị cần phải điều chỉnh là TP. Nha Trang; huyện Cam Lâm và huyện Vạn Ninh.

Bảng giá Khánh Hòa 2020-2024
Bảng giá Khánh Hòa 2020-2024

Phụ lục giá đất Khánh Hòa – Những đơn vị cần điều chỉnh

1. Thành Phố Nha Trang

TP. Nha Trang, phần dưới các trang vẫn còn ghi phụ lục 2.1 (Nha Trang 2015), cần điều chỉnh lại cho phù hợp là phụ lục Nha Trang 2.1 (Nha Trang 2020) và phụ lục 2.2 (Nha Trang 2020).

Bên cạnh đó, phụ lục 2.4 – Khu quy hoạch dân cư Vĩnh Trường đối với giá đất ở đường quy hoạch rộng 16m chưa được cập nhật theo Nghị quyết 01 (ngày 07/02/2020) của HĐND tỉnh và Quyết định 04 (ngày 18/02/2020) của UBND tỉnh.

2. Huyện Cam Lâm

Đối với huyện Cam Lâm, tại bảng phụ lục 4.2 huyện Cam Lâm, mục 1.2 – Quốc lộ 1; đoạn từ khách sạn Sơn Trà đến giáp ranh xã Suối Tân chưa được cập nhật theo giá đất quy định tại Nghị quyết 01 của HĐND tỉnh và Quyết định 04 của UBND tỉnh.

Giá đất vị trí 1, đường loại 1, hệ số 1 là 1,2 triệu đồng/m2, nhưng tại phụ lục 4.2 Cam Lâm vẫn ghi 912.000 đồng/m2, các vị trí 2, 3 không thay đổi.

3. Huyện Vạn Ninh

Phụ lục 7.3 của huyện Vạn Ninh đối với giá đất vị trí 2, khu vực 2 chưa cập nhật theo giá đất mới quy định tại Nghị quyết 01 của HĐND tỉnh và Quyết định 04 của UBND tỉnh quy định giá đất nông thôn vị trí 2; khu vực 2 là 104.000 đồng/m2 (phụ lục 7.3 Vạn Ninh vẫn ghi 80.000 đồng/m2).

Cũng theo lãnh đạo Sở TN-MT; để xảy ra những sai sót này là do các địa phương không rà soát kỹ trước khi tham mưu sở trình tỉnh ban hành; trong khi bảng giá đất là văn bản rất quan trọng làm cơ sở tính thuế, phí sử dụng đất; xử phạt hành chính về đất đai; tính giá trị quyền sử dụng đất…

Rà Soát Lại Phụ Lục Giá Đất Tỉnh Khánh Hòa Đến 2024

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Chí Danh – Trưởng phòng TN-MT Nha Trang cho hay, trong quá trình chỉnh sửa bảng phụ lục giai đoạn trước; các cán bộ chưa sửa đổi tiêu đề bảng phụ lục cũ (2015) dẫn đến sai sót phải điều chỉnh. Đồng thời, đường 16m của khu quy hoạch dân cư Vĩnh Trường chưa được cập nhật theo quy định mới. Phòng đang đôn đốc các xã, phường triển khai rà soát toàn bộ phụ lục; không để sai sót trước khi tham mưu sở trình tỉnh ký. Tương tự, ông Huỳnh Quốc Dũng – Trưởng phòng TN-MT Cam Lâm thừa nhận có sai sót trong quá trình hoàn chỉnh phụ lục bảng giá đất; huyện Cam Lâm đã điều chỉnh xong và báo cáo sở.

Điều chỉnh phụ lục giá đất Khánh Hòa
Điều chỉnh phụ lục giá đất Khánh Hòa

Sở Tư pháp cũng có văn bản số 406 đề nghị Sở TN-MT tiến hành rà soát toàn bộ Quyết định 04 của UBND tỉnh để đảm bảo tính ổn định của văn bản. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh xây dựng quyết định sửa đổi, bổ sung các nội dung trên (bao gồm các nội dung khác phát hiện thêm qua rà soát nếu có và việc xử lý chuyển tiếp cho khoảng thời gian từ ngày 1-1 đến 17-2-2020) theo đúng quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Được biết, về vấn đề này, UBND tỉnh đã có văn bản số 3819 (ngày 20-4) đồng ý với đề xuất của Sở TN-MT, đề nghị sở phối hợp với Sở Tư pháp và các địa phương tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định đính chính, sửa đổi một số phụ lục Bảng giá đất định kỳ 5 năm, giai đoạn 2020 – 2024 theo quy định pháp luật; đồng thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý đối với các trường hợp xác định giá đất tại các khu vực, vị trí đường phải sửa đổi, điều chỉnh theo đề nghị của Sở TN-MT.

Theo ông Mai Xuân Hưng – Phó Giám đốc Sở TN-MT, các đơn vị, địa phương đang khẩn trương rà soát, làm kỹ, tránh để sai sót thêm một lần nữa. Sau khi kiểm tra chắc chắn, sở sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh Quyết định 04 phù hợp với pháp luật hiện hành. Việc sai sót các phụ lục Bảng giá đất định kỳ 5 năm, giai đoạn 2020 – 2024 của một số đơn vị cần được nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Batdongsanparadise theo baokhanhhoa

Đọc thêm

lên đầu trang