5 quy định mới về sổ đỏ

Tra cứu mã vạch trên sổ hồng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
25/03/2021 04:20

Quy định về mã vạch của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Ý nghĩa mã vạch sổ hồng quy định…

quy định mới về sổ đỏ 2021
28/12/2020 03:02

Ngày 08/02/2021 sắp tới đây là thời điểm có hiệu lực của Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai. Theo Nghị định này; nhiều quy định liên quan…

lên đầu trang