bắc vân phong khánh hòa

10/09/2021 08:48

Mới đây, Bộ Kế hoạch – Đầu Tư và UBND tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất ưu tiên đầu tư dự án thành phần Vân Phong – Nha Trang dài 83km thuộc dự án…

Tập trung nguồn lực phát triển vịnh Vân Phong, Cam Ranh Khánh Hòa
27/07/2021 09:58

Khánh Hoà đặt mục tiêu thu hút đầu tư 250.000 tỷ trong 5 năm tới; tập trung vào Khu kinh tế Vân Phong và vịnh Cam Ranh Khánh Hòa tập trung đầu tư khu…

lên đầu trang