Bán đất xã Vĩnh Thái Nha Trang

xã Vĩnh Thái phía Tây Nha Trang
21/08/2021 11:22

Định hướng phát triển đô thị tầm vóc khu vực Vĩnh Thái Nha Trang là xã thuộc Khánh Hòa và đang tập trung nguồn lực phấn đấu hoàn thiện tiêu chuẩn đô thị loại…

Bán đất thôn Thủy Tú, xã Vĩnh Thái
11/03/2019 08:46

• Đất xã ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­✅ Thủy Tú – Vĩnh Thái ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­○ Diện tích: 142,3 m² ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­$ 18 triệu/m²

Vị trí thửa đất thôn Thái Thông xã Vĩnh Thái
11/03/2019 08:37

• Đất xã ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­✅ Thái Thông – Vĩnh Thái ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­○ Diện tích: 152,9 m² ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­$ 18 triệu/m²

lên đầu trang