Bản đồ kế hoạch sử dụng đất huyện Diên Khánh 2021-2030

Bản Đồ Quy Hoạch Sử Dụng Đất Diên Khánh Mới Nhất
24/02/2022 04:54

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022-2030  bao gồm các công trình dân dụng; cơ quan, công nghiệp, hạ tầng giao thông. Quy hoạch Diên…

lên đầu trang