Bán nhà Cam Lâm

bán nhà thôn Đồng Cau, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm
08/03/2019 05:13

• Nhà ở ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­✅ Thôn Đồng Cau ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­○ Diện tích: 487,5 m² ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­$ 1,1 tỷ

lên đầu trang