Bán nhà mặt tiền Nha Trang

Bán nhà đường Nguyễn Dữ
07/03/2019 05:20

• Nhà phố ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­✅ đường Nguyễn Dư ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­○ Diện tích: 64 m² ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­$ 12 tỷ

bán nhà đường Biệt Thự
05/03/2019 04:01

• Nhà phố ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­✅ đường Biệt Thự ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­○ Diện tích: 314,01 m² ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­• Diện tích xây dựng: 249 m²

Bán nhà đường Núi Một
05/03/2019 11:38

• Nhà phố ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­✅ đường Núi Một ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­○ Diện tích: 53,6 m² ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­• Diện tích xây dựng: 32,30 m²

Bán nhà đường Lê Hồng Phong
05/03/2019 10:05

✅ đường Lê Hồng Phong ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­○ Diện tích: 103,7 m² ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­• Diện tích xây dựng: 76,9 m², sàn: 153,8 m²

nhà phố Nha Trang
28/02/2019 05:09

• Nhà phố ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­✅ đường Hải Đức ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­○ Diện tích: 71.8m² ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­$ Giá: 2 tỷ

lên đầu trang