Bán nhà phường Vạn Thắng – Nha Trang

vị trí nhà phường Vạn Thắng
05/03/2019 03:55

• Nhà phố ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­✅ phường Vạn Thắng ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­○ Diện tích xây dựng: 53,7 m², sàn: 122,2 m²

lên đầu trang