bảng giá đất Khánh Hòa 2020

An Viên Nha Trang
17/06/2020 01:44

Ảnh hưởng của dịch Covid đã làm quỹ đạo vận động của thị trường bất động sản 2020 có sự thay đổi. BĐS Nha Trang nói riêng đã có khởi sắc về thị trường….

Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất Nha Trang 2020
15/04/2020 04:19

Ngày 12/03/2020, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định 498/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Nha Trang. Phê duyệt kế hoạch quy hoạch sử…

Bảng giá đất Khánh Hòa 2020
11/02/2020 03:16

Bài viết tham khảo giá đất tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong 05 năm giai đoạn 2020 – 2024; liệu rằng những năm tới bất động sản Khánh Hòa sẽ có những chuyển…

lên đầu trang