bảng giá đất Khánh Hòa 2020-2024

Điều chỉnh phụ lục giá đất Khánh Hòa
11/06/2020 04:03

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) cùng các địa phương trong tỉnh Khánh Hòa đang rà soát lại phụ lục Bảng giá đất vì phát hiện có sai sót sau khi UBND tỉnh…

Diên Hòa Diên Khánh Nha Trang
21/02/2020 04:47

Mở màn đầu năm mới là dịch bệnh Covid – 19; lượng khách du lịch bị hạn chế; kinh tế bất ổn, hàng chục cửa tiệm đóng cửa, trả mặt bằng, tháo chạy vì…

Bảng giá đất Khánh Hòa 2020
11/02/2020 03:16

Bài viết tham khảo giá đất tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong 05 năm giai đoạn 2020 – 2024; liệu rằng những năm tới bất động sản Khánh Hòa sẽ có những chuyển…

lên đầu trang