bất động sản phía tây nha trang

xã Vĩnh Thái phía Tây Nha Trang
21/08/2021 11:22

Định hướng phát triển đô thị tầm vóc khu vực Vĩnh Thái Nha Trang là xã thuộc Khánh Hòa và đang tập trung nguồn lực phấn đấu hoàn thiện tiêu chuẩn đô thị loại…

lên đầu trang