bổ sung điều khoản luật đất đai

Điều kiện để được phân lô bán nền
06/05/2020 12:08

Theo Bộ Xây dựng, đối với các dự án đầu tư phát triển đô thị; pháp luật cũng đã quy định rõ các trách nhiệm cụ thể chủ đầu tư dự án phải thực…

lên đầu trang