bổ sung quy hoạch nha trang đến 2025

18/11/2021 03:35

Trong quy hoạch chung tầm nhìn đến năm 2040, tỉnh Khánh Hòa định hướng phát triển Thành phố Nha Trang trở thành một nơi “đáng sống, làm việc và du lịch”. Việc quy hoạch…

27/09/2021 04:04

Khi mua phải đất thuộc quy hoạch thường gặp rất nhiều bất lợi như khó chuyển nhượng lại, giá thị trường thấp; nhiều trường hợp không được xây mới. Vậy, khi “nhỡ” mua đất…

Điều chỉnh bổ sung quy hoạch thành phố Nha Trang
06/05/2020 10:39

Kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp nghe đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Nha Trang. Đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch bổ sung Thành Phố…

lên đầu trang