Bồi thường khi không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Đền Bù Thu Hồi Đất, Những Điều Cần Biết Năm 2021
23/07/2021 09:57

Khi nào Nhà nước thu hồi đất của người dân? Đền bù thu hồi đất năm 2021. Theo quy định tại khoản 1, điều 16 Luật đất đai năm 2013; Nhà nước có thể…

lên đầu trang