các loại thuế khi mua nhà

ủy quyền mua bán ai đóng thuế
16/07/2020 11:05

Nếu không thể trực tiếp thực hiện chuyển nhượng nhà đất (bán nhà đất) thì người dân được phép lập hợp đồng ủy quyền để người khác thực hiện thay. Vậy, ai phải nộp…

Lệ phí khi mua nhà - Thuế TNCN
25/03/2020 11:00

Người mua phải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính với cơ quan nhà nước khi giao dịch nhà đất, cụ thể là nộp các loại thuế, phí như sau. Lệ phí…

lên đầu trang