Cam Ranh có gì

Cam Ranh lấy ý kiến quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
10/08/2021 09:34

Nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu sử dụng đất; giải pháp tổ chức không gian kiến trúc, giải pháp hạ tầng kỹ thuật của Đồ án quy hoạch chung thành phố Cam Ranh…

Nên đầu tư đất Cam Ranh
04/05/2020 04:49

Giai đoạn 5 năm tới các công trình tại Cam Ranh sẽ được hoàn thiện và bổ sung các công trình mới. Tại sao phải đầu tư bất động sản Cam Ranh thời điểm…

lên đầu trang