Lập Đồ Án Điều Chỉnh Quy Hoạch Tổng Thể Đô Thị

Cam Ranh lấy ý kiến quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
10/08/2021 09:34

Nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu sử dụng đất; giải pháp tổ chức không gian kiến trúc, giải pháp hạ tầng kỹ thuật của Đồ án quy hoạch chung thành phố Cam Ranh…

Dự án bất động sản nghỉ dưỡng Cam Ranh
17/12/2020 09:55

Theo giới chuyên gia, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Cam Ranh hưởng lợi từ cú hích hạ tầng giao thông. Mỗi năm lượng du khách càng tăng thêm. Dự án Khu đô…

lên đầu trang