cần đóng bao nhiêu loại thuế khi mua nhà

Lệ phí khi mua nhà - Thuế TNCN
25/03/2020 11:00

Người mua phải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính với cơ quan nhà nước khi giao dịch nhà đất, cụ thể là nộp các loại thuế, phí như sau. Lệ phí…

lên đầu trang