Căn hộ Peninsula Nha Trang

Hình ảnh cập nhật tiến độ tháng 9-2019
11/09/2019 02:47

Hình ảnh tiến độ xây dựng dự án Peninsula Nha Trang tháng 09/2019: Đã xây dựng lên tầng 10. Dự kiến 6 -7 tháng nữa bàn giao (Qúy I – 2020). Hãy liên hệ…

lên đầu trang