cao tốc Nha Trang – Cam Lâm

Dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm
08/05/2021 11:44

Sáng 6.5, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức ký kết Hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT) dự án thành phần đầu tư xây dựng cao tốc Bắc…

dự án cao tốc Bắc Nam: Nha Trang - Cam Lâm
21/04/2020 04:39

Sáng 14/ 04, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án cao tốc Bắc – Nam. UBND tỉnh Khánh Hòa…

lên đầu trang