chi phí hoàn thiện hạ tầng Diên Khánh Khánh Hòa

Diên Khánh: Điều Chỉnh Quy Hoạch Chung Đô Thị Đến 2040
12/08/2021 03:08

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đồng ý cho phép UBND huyện Diên Khánh lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Diên Khánh đến năm 2040.  Điều chỉnh quy…

chi phí hoàn thiện hạ tầng Diên Khánh Khánh Hòa
21/08/2020 11:07

Diên Khánh có nên đầu tư? Chi phí thống nhất đầu tư Diên Khánh. Những lý do nên đầu tư đất xã Diên Khánh, Nha Trang. BĐS Paradise tổng hợp tình hình thị trường hiện…

lên đầu trang