có sổ nhưng không được cấp GPXD

Có sổ nhưng không được cấp giấy phép xây dựng
25/06/2020 05:02

Nhiều trường hợp ở các xã (TP. Nha Trang) được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất công nhận là đất ở nông thôn; nhưng khi người dân xin…

lên đầu trang