Danh sách các đơn vị được cấp giấy phép hoạt động (GPHĐ) đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Danh sách các đơn vị được cấp giấy phép hoạt động (GPHĐ) đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
27/07/2020 04:54

Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa vừa công bố danh sách 21 đơn vị được cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh. Danh sách được đăng…

lên đầu trang