Diện tích đất tăng thêm ở trường hợp nào

diện tích đất tăng thêm có làm sổ được không?
06/07/2021 04:29

Khi hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận (Sổ đỏ, Sổ hồng) cho diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất thì cần…

lên đầu trang