Dự án cao tốc vân phong nha trang

10/09/2021 08:48

Mới đây, Bộ Kế hoạch – Đầu Tư và UBND tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất ưu tiên đầu tư dự án thành phần Vân Phong – Nha Trang dài 83km thuộc dự án…

lên đầu trang