dự án sân bay cũ

Đấu giá dự án Sân Bay Nha Trang cũ
08/07/2020 11:14

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định thành lập Tổ giúp việc cho lãnh đạo UBND tỉnh thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực sân bay Nha Trang….

lên đầu trang