giải thích ý nghĩa ký hiệu trên bản đồ

Ký hiệu bản đồ quy hoạch
27/04/2020 10:44

Trong 3 nhóm đất nêu trên có các loại đất khác nhau như: Đất chuyên trồng lúa nước, đất bằng trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất ở nông thôn, đất…

lên đầu trang