Góc đầu tư đất nền Cam Lâm Cam Ranh

Cam Ranh lấy ý kiến quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
10/08/2021 09:34

Nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu sử dụng đất; giải pháp tổ chức không gian kiến trúc, giải pháp hạ tầng kỹ thuật của Đồ án quy hoạch chung thành phố Cam Ranh…

Cam Ranh: Tổng Hợp Tiềm Năng Đầu Tư Đất Nền Cam Lâm
25/05/2021 11:52

Tổng quan về thành phố Cam Ranh Đất nền Cam Lâm Cam Ranh đang được để ý vì tiềm năng trong tương lai tại thành phố Cam Ranh; chỉ cách thành phố Nha Trang…

lên đầu trang