kết quả thanh tra các dự án thanh tra

Dự Án Khánh Hòa: Gỡ Lệnh Tạm Dừng Sau Kết Quả Thanh Tra
09/04/2021 09:28

UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất bãi bỏ các văn có nội dung liên quan đến việc tạm dừng dự án sau khi có kết luận thanh tra về đất đai của Thanh tra…

lên đầu trang