Điều Chỉnh Quy Hoạch Thành Phố Phía Tây Nha Trang

18/11/2021 03:35

Trong quy hoạch chung tầm nhìn đến năm 2040, tỉnh Khánh Hòa định hướng phát triển Thành phố Nha Trang trở thành một nơi “đáng sống, làm việc và du lịch”. Việc quy hoạch…

Quy hoạch mở rộng Nha Trang
12/10/2020 11:27

Phát triển kinh tế – xã hội huyện Diên Khánh phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Khánh Hòa và khu vực duyên hải Nam…

lên đầu trang