khi đất dính quy hoạch cần làm gì

27/09/2021 04:04

Khi mua phải đất thuộc quy hoạch thường gặp rất nhiều bất lợi như khó chuyển nhượng lại, giá thị trường thấp; nhiều trường hợp không được xây mới. Vậy, khi “nhỡ” mua đất…

lên đầu trang