không được cấp sổ đỏ 2020

Trường hợp nào không được cấp Sổ đỏ trong năm 2020? (Ảnh minh họa)
06/04/2020 11:49

Người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Sổ đỏ) khi có yêu…

lên đầu trang