Làm thế nào để miễn khoản thuế TNCN khi mua bán nhà?

ủy quyền mua bán ai đóng thuế
16/07/2020 11:05

Nếu không thể trực tiếp thực hiện chuyển nhượng nhà đất (bán nhà đất) thì người dân được phép lập hợp đồng ủy quyền để người khác thực hiện thay. Vậy, ai phải nộp…

Các trường hợp miễn thuế tncn khi mua nhà
25/05/2020 10:08

Khi chuyển nhượng đất và bán nhà, bên cạnh lệ phí trước bạ,… người bán còn phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Tuy nhiên, có trường hợp người bán không phải nộp…

lên đầu trang